Program

III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

CZWARTEK (21 września)

9.00-11.00

SESJA PANELOWA / 1

 • Jak badać kulturę w antropocenie?

11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30-11.45

OTWARCIE ZJAZDU

11.45-13.15

WYKŁAD GOŚCINNY

Ulf Hannerz, Somewheres, Anywheres, Nowheres? Some Current Scholarly Challenges

 

Abstract

People on the move is a theme of world history, and at present as important as ever. But at the same time there are people who stay in the same place, and for many, the longer-term questions of settling. These are all encountering each other. In my presentation I will review some of the ways such issues have been discussed before, to suggest that scholarship may be well served by sometimes glancing backward at itself. And I will point to areas where cultural studies can make a difference now.

Więcej

Ulf Hannerz is Professor Emeritus of Social Anthropology, Stockholm University, Sweden, where he also received his Ph.D. in 1969, and has taught at several American, European, Asian and Australian universities. He is a member of the Royal Swedish Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences and the Austrian Academy of Sciences, an honorary fellow of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, an honorary member and former Chair of the European Association of Social Anthropologists, a former director of the Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS), and a former editor of the journal Ethnos. His research has been especially in urban anthropology, media anthropology and transnational cultural processes,with field studies in West Africa, the Caribbean, and the United States. A study of the work of news media foreign correspondents has inclued field research in four continents, and most recently he has engaged in a critical transdiscipinary study of global future scenarios. Among his books are Soulside (1969), Exploring the City (1980), Cultural Complexity (1992), Transnational Connections (1996), Foreign News (2004), Anthropology’s World (2011) and Writing Future Worlds (2016); several of them have also appeared in French, Spanish, Italian and Polish. He was the Anthropology editor for the International Enyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2001). He was a Fellow at the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences in 1984-85, gave the Lewis Henry Morgan lectures at the University of Rochester in 2000, a Munro Lecture at the University of Edinburgh in 2002 and an Eric Wolf Lecture at the Austrian Academy of Sciences in 2014. In 2005 he was awarded an honorary doctorate at the University of Oslo.

13.15-14.15

LUNCH

14.15-16.15

SESJA PANELOWA / 2

 • Migracje i transfery w muzyce
 • Dyfuzja wzorów kultury gospodarczej i jej wpływ na instytucje
 • Performans – pojęcie migrujące. Od techne do performansu kulturowego
 • Peryferie i lokalność. Strategie emancypacji, kompensacji i marginalizacji
 • Wędrujące wyobrażenia. Perspektywa międzykulturowa

16.15-16.45

PRZERWA KAWOWA

16.45-18.45

SESJA PANELOWA / 3

 • Praktyki cielesne w przepływach kulturowych
 • Między autentycznością i imitacją: tożsamość kulinarna w dobie migracji
 • Przemieszczenia fizyczne, przemieszczenia symboliczne. Sztuka i dziedzictwo kulturowe między życiem codziennym a światem sztuki
 • Przepływy wiedzy i ruchy współpracy. Miejskie badania aktywistyczne
 • Terytoria globalnej kontroli – problematyka inwigilacji (i jej technologii) w kontekście mobilności

PIĄTEK (22 września)

9.00-11.00

SESJA PANELOWA / 4

 • Mobilność rzeczy
 • Reprezentacje mobilności klasowej w kulturze polskiej po 1945 roku
 • Myślenie utopijne i  kultury emancypacji
 • Emigracyjne kultury intelektualistów
 • Transfery wiedzy – rekonfiguracje praktyk codzienności

11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30-12.45

SESJA PLENARNA / 1

Mobilność i transfery wiedzy w przestrzeniach kulturowych: uniwersytety, miasta, instytucje

Prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. Iwona Kurz

Uczestnicy: dr Ewa Klekot (UW, School of Form), dr hab. Maciej Kowalewski (US), Michał Merczyński (dyrektor Malta Festival)

12.45-13.45

LUNCH

13.45-15.45

SESJA PANELOWA / 5

 • Obrazowanie migracji: mapy infografiki
 • Mocne tożsamości, płynne obrazy
 • Media a wspólnoty i tożsamości kulturowe
 • Migracje ludzi – migracje idei
 • Północ – Południe. Spotkania, przepływy, wyobrażenia

15.45-17.45

SESJA PANELOWA / 6

 • Ruchy nacjonalistyczne a re-tradycjonalizacja narodu jako wspólnoty. Przykład Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Azji
 • Dynamika ludności vs. statyka „baniek informacyjnych”
 • Polska tożsamość narodowa a procesy migracji
 • Orientalizacja europejskiej świadomości
 • Krajobraz i tożsamość

17.45-18.00

PRZERWA KAWOWA

18.00-19.15

SESJA PLENARNA / 2

Geografia produkcji wiedzy: uniwersalne roszczenia teorii a kulturowe epistemologie

Prowadzenie: prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski

Uczestnicy: prof. dr hab. Ewa Domańska (UAM), dr hab. Andrzej Nowak (UAM), prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ), dr Michał Rydlewski (UWr), prof. dr hab. Małgorzata Sugiera (UJ)

20.00

BANKIET

SOBOTA (23 września)

9.00-11.00

SESJA PANELOWA / 7

 • Mobilne metody
 • Kulturowe wymiary uchodźstwa – obrazy medialne, dyskurdy publiczne i stanowiska badawcze
 • Przestrzeń międzykulturowa
 • Cyberkultura czy cyberkultury? Między inkluzją a ekskluzją
 • Dynamika kultury – semiotyczne migracje

11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30-12.45

SESJA PLENARNA / 3

Zygmunt Bauman a kulturoznawstwo polskie. Recepcja i inspiracje

Pomysłodawca panelu: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

Uczestnicy: prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (SWPS), prof. dr hab. Roman Kubicki (UAM), dr Magdalena Matysek-Imielińska (UWr), dr Agata Skórzyńska (UAM)

12.45-13.00

PRZERWA KAWOWA + PRZEKĄSKI

13.00

WALNY ZJAZD PTK