Imprezy towarzyszące

 seminarium: Jak badać kulturę w antropocenie?

Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach Zjazdu, poprzedzające go seminarium „Jak badać kulturę w antropocenie?”, które odbędzie się w środę 20.09 (s. 10, bud. AB, WNS UAM).

Będzie ono służyć pełnej prezentacji przyjętych wystąpień, dyskusji o nich i sformułowaniu stanowisk, które zostaną zaprezentowane następnego dnia na otwierającym Zjazd panelu o tym samym tytule (21.09, g. 9-11, s. 2.3, Collegium Iuridicum Novum).

Otwarcie seminarium – 11.20 – Andrzej W. Nowak

Sesja 1: 11.40 – 12.00
Rafał Ilnicki – Antropocen i krytyka antropologii
Franciszek Chwałczyk – Antropocen, kapitałocen – urbanocen? Czyli nie tylko „kto” oraz „jak”, ale i „gdzie”: kwestia przestrzeni, środowiska i miasta
Dyskusja i przerwa: 12.00 – 12.20

Sesja 2: 12.20 – 13.20
Andrzej W. Nowak – Prorocy zagłady, zieloni moderniści czy konstruktorzy Arki? Strategie tworzenia wiedzy i kultury w epoce Antropocenu
Renata Tańczuk – Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu
Piotr Maroń – Cielesny wymiar antropocenu.
Dyskusja: 13.20 – 13.40

Obiad: 13.40 – 15.10

Sesja 3: 15.10 – 16.10
Maciej Kijko – Jak badać kulturę w antropocenie?
Adrian Zabielski – Utopie dla antropocenu
Dyskusja i przerwa: 16.10 – 16.30

Sesja 4: 16.30 – 17.30
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – Widmo nieludzkości. Antropocen jako epoka inwolucji człowieka
Miłosz Markiewicz – Człowiek na bezludnej wyspie. Antropocen-tryzm i eko-logika
Katarzyna Staniuk – Antropocen – i co dalej?
Dyskusja i przerwa: 17.30 – 17.50

Przerwa: 17.50 – 18.05

Sesja 5: 18.05 – 19.05
Mariola Kuszyk-Bytniewska – Jakiej ontologii potrzebuje antropocen?
Magdalena Dąbrowska – W poszukiwaniu międzygatunkowych powiązań: etnografia i badanie kultury w antropocenie
Pawel Bytniewski – Czy pojęcie kultury przetrwa w antropocenie?
Dyskusja: 19.05 – 19.25 i zamknięcie

 Wystawa książek podsumowująca 40 lat Instytutu Kulturoznawstwa

Zapraszamy na otwarcie wystawy 22 września 2017 r. o godz. 13.15. Czas wystawy: 4 września do 5 października 2017r.
Projekt towarzyszy III Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i konferencji pt.: „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Na wystawie podsumowującej 40 lat działalności Instytutu Kulturoznawstwa UAM prezentowane są wybrane publikacje stanowiące dorobek jego pracowników. Kryterium tej selekcji było pokazanie szerokiego spektrum zainteresowań badawczych, podejmowanych tematów oraz stałych wysiłków mierzenia się z wyzwaniami dla badaczy kultury ze strony filozofii i innych nauk oraz samej rzeczywistości kultury. Poza tym, na wystawie są przywołane we wspomnieniach postacie odeszłych już twórców i pracowników Instytutu, wciąż jednak obecnych dzięki swoim dokonaniom.

Organizatorzy:

Instytut Kulturoznawstwa UAM
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

22 września – 5 października

Miejsce:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Franciszka Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań

Sławek Rzewuski – wystawa fotografii

Zapraszamy na kolejną wystawę fotografii naszego absolwenta Sławka Rzewuskiego, niezależnego dziennikarza, fotoreportera i aktywisty. Biorąc pod uwagę hasło III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie” Sławek wybrał epizody związane z życiem Palestyńczyków na uchodźctwie. Życiem utrwalonym, lecz nie zaakceptowanym. Tzw. terytoria okupowane (które nieco bezwiednie zwykliśmy traktować jak nazwę geograficzną) wytworzyły specyficzną kulturę pełną napięć, sprzeczności, nienaprawialnych krzywd i traum. Obozy uchodźcze stopniowo przekształciły się w miasta, gdzie jedni mieszkańcy poszukują namiastek normalności, inni wychodzą protestować na ulice, jeszcze inni wyrażają się poprzez sztukę (murale, teatr, hip-hop). Tym samym w miejsko-obozowej ikonografii plakaty męczenników mieszają się z szyldami Starbucks’a, a kanistry po gazie łzawiącym przerabiane są na doniczki do kwiatów.

Wybrane fotografie i filmy można oglądać na http://echa.foliodrop.com/

Miejsce:

Collegium Iuridicum Novum

21-23 września 2017

Debata:
BAUMAN W POZNANIU

18 września
Teatr Polski w Poznaniu