Harmonogram

III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

25 października 2016

ogłoszenie o konferencji – prośba o nadsyłanie propozycji sesji panelowych

15 grudnia 2016

termin nadsyłania zgłoszeń tematów sesji panelowych od koordynatorów (na adres III Zjazdu 3.zjazd.ptk@gmail.com)

Rada Programowa III Zjazdu dokonuje ostatecznego wyboru tematów sesji panelowych.

15 stycznia 2017

ogłoszenie zatwierdzonych przez Radę Programową sesji na stronie PTK

31 marca 2017

termin nadsyłania streszczeń wystąpień do poszczególnych sesji panelowych (na adresy koordynatorów paneli)

Koordynatorzy dokonują ostatecznego wyboru wystąpień w poszczególnych sesjach panelowych.

28 kwietnia 2017

ogłoszenie o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia na konferencję. Koordynatorzy paneli przesyłają spis wybranych wystąpień do Rady Programowej

Przejdź do listy

czerwiec 2017

Ogłoszenie programu konferencji
Zamknięcie rejestracji uczestników

Rejestracja on-line
Program Zjazdu zostanie opublikowany po zakończeniu rejestracji uczestników.